Rådgivning

Bedrifter som ønsker å utvide sin virksomhet i form av utbygging eller etablering på nytt sted, må i kontakt med offentlige myndigheter på ulike nivå.

Jeg har mange års erfaring som politisk ansvarlig for saker vedrørende utbygging og behandling av byggesøknader. Jeg har bred og god kunnskap om de politiske prosessene i ulike reguleringssaker og i forhandlinger med overordnet myndighet, som f.eks Fylkesmann og fylkeskommune.

Regulering og godkjenning fra offentlig myndighet kan være utfordrende og uoversiktlig. Bedriftene må forholde seg til saksbehandlere og administrasjon, men i mange saker så betinger en søknad også politisk behandling og involvering. Jeg kan bistå med rådgivning, tips og utforming av søknader. Jeg har god kunnskap på området, samt et stortpolitisk nettverk.

KONTAKT MEG