Etterforsking

Jeg har 32 års erfaring fra politiet – flere år som etterforsker, samt jobbet som privatetterforsker i firma Aktor A/S i Oslo.

Det oppstår ofte situasjoner eller saker som bedrifter eller privatpersoner trenger hjelp til å undersøke nærmere. Det er ikke alle saker man ønsker å anmelde til politiet og det er heller ikke alle forhold som prioriteres eller egner seg som rene politisaker.

Ofte har man for lite informasjon eller bevis til å kunne anmelde et forhold og trenger hjelp til å innhente slik informasjon.

Dette kan dreie seg om rent private eller sivilrettslige forhold.

Bedrifter kan ha mistanke om straffbare forhold på arbeidsplassen og trenger hjelp til å etterforske dette nærmere for å avkrefte eller bekrefte.

Jeg kan også hjelpe til med å utforme og formulere anmeldelser til politiet.

Noen er selv part i en straffesak eller sivilrettslig sak og trenger hjelp til å skaffe til veie opplysninger eller informasjon som styrker egen sak.

KONTAKT MEG